งานประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

12 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Research University ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://easychair.org/conferences/?conf=irc2022
ลงทะเบียนที่ https://irc2022.sltc.ac.lk/- 20220912-112446-31218c2f-d482-4f98-91f6-f2acd9b1057c.pdf

เข้าชม 208 ครั้ง