ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “Book Launch : ลัทธิพระพิฆเนศในเชียงใหม่ ความศักดิ์สิทธิ์ ผัสสะ และสื่อสังคมออนไลน์”

1 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “Book Launch : ลัทธิพระพิฆเนศในเชียงใหม่ ความศักดิ์สิทธิ์ ผัสสะ และสื่อสังคมออนไลน์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และฟังการแลกเปลี่ยนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบ Hybrid
(1) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting (meeting ID: 997 1232 0223) และ (2) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 298 ครั้ง