เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว”

25 ส.ค. 2565


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณและราคากลาง 3,900,000.- บาท ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้- 20220825-161253-b27d12b0-5000-4bac-a44c-26d42adc54b5.pdf

เข้าชม 204 ครั้ง