ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistic 2022: ICAS 2022)

24 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistic 2022: ICAS 2022) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น- 20220824-162541-eeb533e0-e846-44b3-89eb-4a569a7178fb.pdf

เข้าชม 229 ครั้ง