สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

15 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565- 20220815-115223-1.pdf
- 20220815-115223-2.pdf
- 20220815-115223-3.pdf
- 20220815-115223-4.pdf
- 20220815-115223-5.pdf

เข้าชม 476 ครั้ง