ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2022 (Online Conference))

15 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2022(Online Conference) และกองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและได้สั่งการแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20220815-113946-d1aee1b9-b0cd-46bf-b256-d77c9bf273a9.pdf

เข้าชม 175 ครั้ง