รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

11 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียด : เอกสารแนบ- 20220811-114907-ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน.pdf

เข้าชม 299 ครั้ง