ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6 ก.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯ เป็นกิจกรรมที่คณะฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ในคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจในพิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัย และการถวายเทียนพรรษาเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ได้รับอนิสงฆ์ผลบุญเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของคณะ

ภาพข่าวกิจกรรม : linkเข้าชม 637 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม