คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ EP210003 จำนวน 1 อัตรา

สังกัด : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 22 กรกฎาคม 2565
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ- 20220704-154809-ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์EP210003.pdf
- 20220704-154809-ใบสมัครคัดเลือเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf

เข้าชม 360 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม