ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

19 พ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน จำนวน 361 รายการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ link ที่แนบมาพร้อมนี้
- 20220519-150913-การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด.pdf

เข้าชม 709 ครั้ง