ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

6 / พ.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรูปปั้นคานธี ที่จะจัดสร้างขึ้น ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


เข้าชม 25 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม