แสดงความยินดี กับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

25 มี.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 " ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 329 ครั้ง