ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

10 มี.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Ms. Aparna Patwardhan ผู้อำนวยการ Swami Vivekananda Cultural Centre ในโอกาสที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและรับฟังการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภาพประกอบเพิ่มเติม : https://cmu.to/Q38Nrเข้าชม 558 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม