ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55

13 ม.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ปกครองบัณฑิต
รับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด โถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม (SB4)
ผู้ปกครองที่จะเข้ามายังพื้นที่ของคณะสังคมศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่ผ่านแบบฟอร์มเข้าชม 603 ครั้ง