รับมอบ จ.ม.เปิดผนึก ค้านยุบห้องสมุดสังคมศาสตร์ มช.

10 พ.ย. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตาราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอคัดค้านการยุบห้องสมุด คณะสังคมศาสตร์ จาก นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานหน้าห้อง SB1122 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 600 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม