สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้งเพื่อเป็น กรรมการดำเนินการ

7 ก.ย. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสามัญที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช จำกัด สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 จำนวน 4 คน จาก 3 กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานที่ 1 : สายวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่ ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

กลุ่มงานที่ 2 : สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จำนวน 2 คน ได้แก่ ข้าราชการตำแหน่งทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

กลุ่มงานที่ 3 : สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 คน ได้แก่ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานมหาวิทยาบัยชั่วคราว หรือสายปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ
- 20210907-160352-2564-ประกาศรับสมัครกรรมการ.pdf
- 20210907-160352-2564-ประกาศหลักเกณฑ์-วิธีการสรรหา.pdf
- 20210907-160352-ใบสมัคร.pdf

เข้าชม 407 ครั้ง