ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

31 ส.ค. 2564


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา ผ่านลิงก์ https://cmu.to/schy1-64 ด้วย CMU Account ภายในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา**- 20210831-172609-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 64.pdf

เข้าชม 495 ครั้ง