โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program

26 / ส.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program (VCLEP2021) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียในด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และภาษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/a2f3tEHDEXyw8jWc8 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน ทั้งนี้ มีค่าเข้าร่วมคนละ 50 USD สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: ismarosila@umt.edu.myเข้าชม 131 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม