MOFA Taiwan Fellowship ประจำปี 2564

16 มิ.ย. 2564


ทุนการศึกษา MOFA Taiwan Fellowship ประจำปี 2564

ทุนสำหรับนักวิจัยที่ประสงค์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไต้หวัน เช่น New Southbound Policy, Cross-strait Relations, Mainland China, Asia Pacific Studies, Sinology, and Global Issues ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องทำการวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันเป็นเวลา 3-12 เดือน โดยจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
1.1. ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ได้รับ NT$60,000/เดือน
1.2. ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาเอก ได้รับ NT$50,000/เดือน
2. ค่าเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด บินตรง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันสุขภาพกรณีเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมวงเงินจำนวน NT$1,000,000

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply_out.aspx ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- 20210616-094144-MOFATaiwanFellowship.pdf

เข้าชม 344 ครั้ง