เข้าพบคณะผู้บริหาร ภาควิชาปรัชญาวิทยา (Department of Philosophy), North-Eastern Hill University, และ Ri Bhoi College สาธารณรัฐอินเดีย

24 พ.ย. 2566


ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2566 ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบทีมผู้บริหาร ภาควิชาปรัชญาวิทยา (Department of Philosophy) North-Eastern Hill University, Shillong และ Ri Bhoi College, Meghalaya สาธารณรัฐอินเดีย
การเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดกิจกรรมวิชาการ งานสัมมนาระดับนานาชาติ ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อร่วมจัดทำกิจกรรมวิชาการต่อไปในอนาคตภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มี Prof. Xavier P. Mao, Head of Department , Prof. Dr. Prasenjit Biswas, Office of International Affairs (OIA), E.C Benny, Principal of Ri Bhoi College, Asst. Prof. Manbhalang Marius Syiemlieh ให้การต้อนรับทีมจาก คณะสังคมศาสตร์ มช.


เข้าชม 159 ครั้ง