เข้าพบตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

20 พ.ย. 2566


วันที่ 20 พย. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทีมนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์กลุ่ม “แว่นตานำทาง” เพื่อผู้พิการทางสายตาซึ่งเรียนวิชาสังคมวัฒนธรรมประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคมของ #SocAnp #SOCCMU ร่วมกับ CMUSTeP และตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทีม Young Entrepreneur’s Club ของเชียงใหม่ และกลุ่ม SME จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อหารือการนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ด้าน SME เชียงใหม่และการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่รับใช้สังคม ให้แก่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะที่จะมาเยี่ยมเชียงใหม่ในวันที่ 29 พย. 2566 เวลา 16.00-17.00 น.


เข้าชม 22 ครั้ง