นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

16 พ.ย. 2566


ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Vietnam National University of Economics & Business (VNU) Faculty of Development  Economics) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก Dr. Nguyen An Thinh คณบดีจาก Vietnam National University of Economics & Business และคุณ Phương Anh Trần รองประธานของ UEB Green Startup and Environment Actions Club อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว และพานักศึกษาไปเยี่ยมชมรอบๆ มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “From the Village to Market: Women's Role in the Silk Business in Vietnam” ซึ่งได้รับคำแนะนำอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษา VNU ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

.

On the 3rd of November 2023, 4 students at Bachelor level, Faculty of Social Sciences, CMU visited Vietnam National University of Economics & Business (VNU), meeting with Associate Professor Dr. Nguyen An Thinh, the Dean of Faculty of Development Economics, University of Economics & Business and Ms. Phương Anh Trần, the Vice President of UEB Green Startup and Environment Actions Club, along with VNU students. CMU students received a very warm welcome and exchanged ideas and advice regarding the CMU students’ project entitled “From the Village to Market: Women's Role in the Silk Business in Vietnam”. Following the discussions, the Dean offered delicious Vietnamese cuisine and guided CMU students around the campus. The students sincerely express their appreciation for the hospitality extended to them during the visit.

** Faculty of Social Sciences has awarded the scholarship to the students to participate as outbound exchange students in short-term academic activities abroad through the “ASEAN++ Travelling Project 2023”. This project aims to increase global and intercultural citizenship skills, and academic skill through activities as well as promoting cooperation with foreign agencies under the Memorandum of Understanding (MOU).

#SOCCMU #วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #ASEANTravellingProject2023


เข้าชม 37 ครั้ง