คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม GUIDANCE EXPO '2024 "แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน”

15 พ.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม GUIDANCE EXPO '2024 "แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแนะนำคณะ หลักสูตรการเรียนการสอน และบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการฉายวิดิโอแนะนำคณะ แจกเอกสาร และตอบคำถามให้กับนักศึกษาที่สนใจเป็นจำนวนมาก


เข้าชม 27 ครั้ง