โครงการ Winter School on Public Policy

26 ต.ค. 2566


สถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ International Public Policy Association จะจัดโครงการ Winter School on Public Policy  ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน  1 ธันวาคม 2566 ณ อ่างแก้ววิลล่า โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก นักวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่ได้พัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง เพื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ippapublicpolicy.org/summerschool/winter-school-chiang-mai-2023/47

หรือลงทะเบียนได้ที่

https://cmu.to/winterschoolxSPP


เข้าชม 109 ครั้ง