ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ ดาราวิโรจน์

18 ต.ค. 2566


ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ ดาราวิโรจน์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 6/2566  ลงวันที่ 16 ต.ค.66
เข้าชม 133 ครั้ง