ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ต.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ ผู้แทนสาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อใน สาขาวิชาภูมิศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566


เข้าชม 143 ครั้ง