ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

12 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชามานุษยวิทยา


เข้าชม 94 ครั้ง