ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิพร รอดประดิษฐ์

11 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

นายอิทธิพร  รอดประดิษฐ์
ในโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 


เข้าชม 86 ครั้ง