เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (P66090003658 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่คณะสังคมศาสตร์)

5 ก.ย. 2566