ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

22 ส.ค. 2566


ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ หนึ่งในทีมนักวิจัยโครงการ “จากอินเดียสู่ล้านนา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนิเวศเกษตรผสมผสานแบบ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" พร้อมศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานวิจัย ได้เข้าเยี่ยม Nagaland University, Kohima Campus ณ เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย 

การเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดกิจกรรมวิชาการ งานสัมมนาระดับนานาชาติ ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อร่วมจัดทำกิจกรรมวิชาการต่อไปในอนาคตภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มี Prof. Glenn T. Thong Pro-Vice Chancellor, Prof. N. Venuh Deptt. of History & Archaeology, Prof. Vijay Kumar Vidyarthi, Dean of School of Engineering & Technology, Prof. Dr. Temjensosang Director, Research Development and Consultancy และ Prof. Tiatoshi Jamir ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัย จากอินเดียสู่ล้านนา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนิเวศเกษตรผสมผสานแบบ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"  ได้รับทุนอุดหนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ภาคสนาม เก็บข้อมูลวิจัยใน 4 หมู่บ้านและด้านต่างๆ ในนากาแลนด์จาก คุณ Repz Tzudir และ Kete Neihu นักศึกษาปริญญาเอกจากสำนักสังคมศาสตร์ (School of Social Science) Nagaland University  

Credit ภาพและข้อมูลจาก:  https://www.facebook.com/arccmu 


เข้าชม 183 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม