ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566(Thailand Research Expo 2023)

27 ก.ค. 2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566(Thailand Research Expo 2023) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่นยืน” ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

2.นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

3.นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน : Power RI for Community Economy

4.Thailand Research Expo & Symposium 2023

5.กิจกรรม Highlight Stage

6.กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย

7.รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)

8.กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ https://researchexpo.nrct.go.th/web2023/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230727-100013-88e48fc0-953f-49ee-9b1f-f6c8711f5c60.pdf

เข้าชม 191 ครั้ง