ขอเรียนเชิยบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

27 ก.ค. 2566


ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUCON2023) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting


เข้าชม 102 ครั้ง