คณะสังคมศาสตร์ มช. ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

25 ก.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 


เข้าชม 190 ครั้ง