โครงการ "เตรียมตัวก่อนจบ พบก่อนสาย ประจำปี 2566"

13 ก.ค. 2566


ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มช.
เข้าร่วมโครงการ "เตรียมตัวก่อนจบ พบก่อนสาย ประจำปี 2566"
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ลงทะเบียนผ่าน QR Code


เข้าชม 156 ครั้ง