ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (คปก.)

12 มิ.ย. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของ นางสาวนาริตา ชัยธิมา นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (คปก.) และพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Faculty of Law and Sociology, Yunnan Normal University คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24–25 พฤษภาคม 2566


เข้าชม 248 ครั้ง