สำนักทะเบียนฯ เปิดบริการ Digital Document เพิ่มอีก 2 รายการ

10 มี.ค. 2566


รู้ยัง สำนักทะเบียนฯ เปิดบริการ Digital Document เพิ่มอีก 2 รายการ แล้วนะ 

หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ดิจิทัล 

เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ดิจิทัล (สำหรับผู้ที่เคยได้รับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)

จัดส่งเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ หลังจากชำระเงิน

สามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/

--เข้าชม 459 ครั้ง