ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 มี.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


เข้าชม 28 ครั้ง