ร่วมพูดคุยเนื่องใน "วันสตรีสากล 2566" ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

8 มี.ค. 2566


วันที่ 7 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ เสนาวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Department of Women's Studies CMU. ร่วมพูดคุยเนื่องใน "วันสตรีสากล 2566" ในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) NBT North โอกาสนี้ ได้พูดถึงการจัดงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 143 ครั้ง