กิจกรรม : ภาคสนามเรื่องการวางแผนการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคสนาม

3 มี.ค. 2566


วันที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี ได้นำนักศึกษากระบวนวิชา 154373 หลักการสำรวจด้วยภาคถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น จำนวน 59 คน ไปศึกษาภาคสนามเรื่องการวางแผนการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคสนาม และฟังบรรยายจากวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


เข้าชม 31 ครั้ง