ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

27 ก.พ. 2566


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ปี 2023 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นลักษณะไฮบริด มีกำหนดจัดขั้นในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยการสแกน QR code ที่ปรากฎในเอกสารแนบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
- 20230227-135849-ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ.pdf

เข้าชม 185 ครั้ง