รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566

22 ก.พ. 2566


องค์การ UNESCO ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566 ให้กับโครงการ/แผนงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ที่มีความโดดเด่น จำนวน 3 รางวัล โดยโครงการ/แผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้าน ESD (ESD for 2030 Global Network: ESD-NET 2030) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/UNESCO-Japan-ESD - 20230222-135231-รางวัลUNESCO-JapanPrizeonEducationforSustainable Development ปี2566.pdf

เข้าชม 261 ครั้ง