ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการอบรมเรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไร ให้โดนใจ HR: Winning Job Interview”

24 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร หนึ่งในสมาชิกทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) มีสมาชิกอยู่ใน 60 ประเทศทั่วโลก 

จัดอบรมเรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไร ให้โดนใจ HR: Winning Job Interview” 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้อง SB 4107
หรือผ่านทาง Facebook live : @Socialsciences.CMU

การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็งตนเอง ผ่านเครื่องมือ Johari Window และสามารถใช้เครื่องมือในการนำเสนอ เช่น Pitching, เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) และเทคนิค STAR มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภายในงาน มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10”  เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมทำงานแบบเต็มเวลา 2 ปีพร้อมมีค่าตอบแทน   
เข้าชม 18 ครั้ง