โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 8 หัวข้อ ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ muedtrs2565@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230110-091343-หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย.pdf

เข้าชม 69 ครั้ง