ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ.2500 – 2560”

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ โดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โครงการวิจัย “ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ. 2500–2560” มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ.2500 – 2560” ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมผ่าน https://cmu.to/middleclass ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เข้าชม 41 ครั้ง