เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัล The King of Thailand vetiver awards ภายใต้การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

19 ธ.ค. 2565


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัล The King of Thailand vetiver awards ภายใต้การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่อีเมล rdpb_vetiver@yahoo.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 319 ครั้ง