ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร"

19 ธ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร" ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://cmu.to/seminarFeb2023 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 130 ครั้ง