รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

15 ธ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

สังกัด : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 มกราคม 2566
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


เข้าชม 1457 ครั้ง