ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

13 ธ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์