การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1

14 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์ปประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.094-7095636 หรือ Line ID: teekapko รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20221114-094619-47f34d6d-fe66-4f82-9404-cf848fa612d9.pdf

เข้าชม 368 ครั้ง