ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเตรียมบทความและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://maejopoll.mju.ac.th/journalProcess.aspx 


เข้าชม 31 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม